Selecteer een pagina

Dit jaar (2017) is het 350 jaar geleden dat in Breda de Vrede van Breda is getekend, die het einde betekende van de Tweede Engels – Nederlandse Zeeoorlog in 1667. Met het herdenken van de Vrede van Breda uit 1667 wil Breda graag een impuls geven aan deze memorabele gebeurtenis uit onze vaderlandse geschiedenis. Breda werd, min of meer toevallig, het toneel van handeling. De onderhandelingen hadden gevolgen voor Nederland, Europa en de wereld. Daarmee werd Breda in 1667 het middelpunt van de toenmalige wereld.

In het kader hiervan hebben wij In opdracht van de gemeente Breda de concept, creatie en realisatie van het Symposium i.h.k.v. 350 jaar Vrede van Breda op ons genomen. In samenwerking met de Nederlandse Defensie Academie/Koninklijke Militaire Academie kon op 21 september 2017 het symposium plaatsvinden in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda. De plek waar 350 jaar geleden de Vrede van Breda getekend is.

Opzet symposium

De Vrede van Breda maakt dat we na gaan denken over de vraag hoe conflicten ontstaan. Maar ook hoe vrede tot stand komt – hoe gebeurde dit 350 jaar geleden en wat zegt dat over hoe we vandaag de dag tot vrede komen?

Tijdens het symposium brengen we vredestichters van toen (1667) met de vredemakers van nu (2017) samen. Het publiek werd op inspirerende wijze meegenomen langs urgente en actuele kwesties op het gebied van vrede maken op verschillende niveaus. Van mondiaal tot nationaal om uit te komen op lokaal niveau: het maken van dagelijkse vrede in de stad. Met als doel kennis en inspiratie te bieden en om antwoorden te vinden op de actuele vredesvraagstukken: Wat zijn de bouwstenen van vrede? Welke rol speelt de ‘gewone burger’ in het vredesproces? Wat kan de duurzame inzet op respect, tolerantie, verdraagzaamheid en saamhorigheid ons brengen en wat zijn de leer-punten uit het ontstaan van vrede conflicten en het bereiken van vrede (toen en nu).

Onze dank gaat uit naar de volgende gastsprekers:

Generaal T.A. (Tom) Middendorp,
Commandant de Strijdkrachten

Mr. E. (Erik) de Baedts,
algemeen directeur Carnegie-Stichting Vredespaleis

Dr. A.E. (Aspha) Bijnaar,
onafhankelijk onderzoeker, schrijfster

Prof. Dr. H.E.S. (Henk) Woldring,
emeritus hoogleraar politieke filosofie aan de VU Amsterdam

Dr. P.F.G. (Paul) Depla,
burgemeester Breda

Bredase Vredesprijs 2017

Een bijzonder programmaonderdeel is de bekendmaking van de winnaar van de Bredase Vredesprijs 2017. Deze jaarlijkse waardering wordt toegekend aan een inwoner uit de regio Breda die zich inzet voor verbinding die tot vrede leidt. En zo zijn of haar steentje bijdraagt aan meer verdraagzaamheid en saamhorigheid in Breda en de wereld.

Winaar en genomineerden:

Rob Suurmond (winnaar Bredase Vredesprijs 2017)
Medewerker Tools to Work en crisistelefoon, Sensoor.

Lidia van Hooijdonk
Oprichter Chatime

Jan Vinke
Voorzitter van de voedselbank Breda

Vaardigheden

, , , ,

Gepubliceerd op

21 september 2017