Selecteer een pagina

Opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta
Projectmanager Annelies Diks-Krijgsman, Lidwien Hupkens
Ateliermeesters Ruth Giebels, Martin Bakker
Inhoudelijke voorbereiding Gé Smit 

Begeleiding creatieve sessie Marcel van Brakel
Filmmaker Ruben van den Hooff
Teksten en spoken word artist Jasja Renne 

17 jongeren, 4 dagen in een monumentaal kasteel

In augustus 2023 kwamen 17 jongeren en 2 ateliermeesters bij elkaar om zich vier dagen onder te dompelen in de toekomst van ons water. Waterschap Brabantse Delta viert hiermee dat zij in 2023 50 jaar gevestigd is op landgoed Bouvigne. 

Tijdens het Atelier Futurelab ontwikkelden de jongeren visies, concepten en concrete ideeën rond de hoofdvraag: Hoe creëert Waterschap Brabantse Delta een klimaatpositief en circulair Brabant in 2023?

young professionals en studenten gaan de uitdaging aan

De deelnemers bestonden uit: urbanisten, studenten transition design, landschapsarchitectuur, development and rural innovation, spatial planning, toerisme, medewerkers van het Waterschap, urban planners, een social designer, illustrator een rechtenstudent, een afgestudeerde Media & Entertainment en concultants. Allen tussen de 20 en 30 jaar.

Het Futurelab werd begeleid door atletiermeesters Ruth Giebels en Martin Bakker. Beide ervaren in de begeleiding van studenten en het aanjagen van creatieve processen en mede voorbereid door kunstenaar Gé Smit.

De eerste dag was gevuld met presentaties van experts op het gebied van futurologie, klimaat, duurzaamheid en uiteraard het werkveld van het Waterschap. Dag twee werd afgetrapt met een geleide brainstormsessie door Marcel van Brakel van kunstenaarsinitiatief Polymorf en de opleiding CMD aan Avans. In de middag werden groepen gevormd rond de thema’s die uit de sessies kwamen. Deze groepen werkten de concepten op de derde dag uit waar presentaties uit voortvloeiden op dag vier.

Later wil ik wonen aan het water

De jonge filmmaker Ruben van den Hooff en spoken word artist Jasja Renne volgden het Futurelab en maakten een poëtische en filmische vertaling hoe de deelnemers de toekomst van het water zien en wat water voor hen betekent.

Durf jij ook de toekomst aan?

Atelier Futurelab is er voor organisaties die met vertrouwen en een open blik de grote uitdagingen die op ons afkomen tegemoet willen treden. Of het nu gaat om klimaat, onderwijs, digitalisering of andere uitdagingen. Organisaties die erkennen dat het betrekken van jongeren essentieel is voor het aanpakken van grote toekomstige uitdagingen. www.atelierfuturelab.nl

Foto’s Studio ZóoLies, Duizenddingen